Gent

http://krakengent.squat.net/?page_id=22 / pdf link

kraakhandleiding

Steunpunt Kraken

Nood aan een dak boven je hoofd maar kan je de fel gestegen huurprijzen niet meer betalen?
Beu om toe te kijken terwijl bruikbare panden leeg blijven staan en verkrotten?
Vind je dat een huis in de eerst plek dient om te gebruiken of om in te wonen, in plaats van te dienen als opbrengsteigendom of speculatie-object?
Dan vind je hier informatie om daar iets aan te doen!

Kraken is het in gebruik nemen van een leegstaand pand zonder je druk te maken over een toestemming van de eigenaar.
In Gent reeds geruime tijd een gangbare praktijk en dat willen we zo houden. Daarom geeft het Gentse Steunpunt Kraken advies aan al wie erover denkt van te beginnen kraken of wie bij het kraken met moeilijkheden wordt geconfronteerd.

Een eerste aanzet is deze kraakhandleiding.
Je kan deze ook downloaden en uitprinten als boekje in pdf-formaat

Bijkomende vragen kan je kwijt op krakrakraak [at] gmail [dot] com.
Wij proberen er naar beste vermogen een antwoord op te geven. Als je je contactgegevens in je mail zet, kunnen wij je ook contacteren en indien nodig een afspraak maken voor een gesprek.

Let wel: dit is een steunpunt voor wie kraakt of overweegt dit te doen. Journalisten, studenten op zoek naar informatie voor thesissen en scripties, enz. worden vriendelijk verzocht andere informatiekanalen te gebruiken.

Een steunpunt kan niet functioneren zonder actuele informatie! Daarom deze warme oproep aan iedereen die actief bezig is met kraken om ons informatie te geven over ontruimingen en juridische procedures (copies van alle gerechtelijke paperassen graag!), stadsbeleid, gegevens over leegstaande panden, eigenaars, …
Ook de kraakhandleiding is nog best voor verbetering vatbaar. Commentaar is steeds welkom, mensen die een stukje willen herschrijven nog meer!

gent-kraakhandleiding-image